Dofinansowanie pomp ciepła w województwie warmińsko-mazurskim

Dofinansowanie pomp ciepła w województwie warmińsko-mazurskim

Powietrzne i gruntowe pompy ciepła należą do najbardziej wydajnych i najbardziej ekologicznych systemów grzewczych. Ze względu na korzyści, które rozwiązanie to przynosi dla środowiska naturalnego, możliwe jest uzyskanie refundacji dla tego rodzaju systemów. Każde województwo, w tym także warmińsko-mazurskie, prowadzi osobne programy, za pomocą których można uzyskać refundację na montaż nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska systemów ogrzewania. Do programów takich mogą przystąpić tak osoby fizyczne, jak i firmy.

Jak uzyskać refundację?

Dofinansowanie uzyskać możemy korzystając z dostępnego dla wszystkich osób indywidualnych programu Czyste Powietrze. Obejmuje on przede wszystkim wymianę starych pieców (nie tylko węglowych) oraz termomodernizację budynków. Pompy ciepła to ogrzewanie ekologiczne, można więc uzyskać na nie dofinansowanie z tego programu. Prowadzi go Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie ma obecnie możliwości konsultacji indywidualnej. Zgłoszenia do programu przyjmowane są wyłącznie drogą pocztową, a niezbędne informacje można uzyskać za pomocą infolinii programu.

Czy o refundację mogą starać się także firmy?

Z programu Czyste Powietrze nie mogą niestety korzystać przedsiębiorstwa. Istnieją jednak inne źródła, z których także firmy mogą uzyskać dofinansowanie. Dotacje na odnawialne źródła energii uzyskać mogą firmy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Program dotacji, który obejmuje Olsztyn to Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mieści się on w ramach działań urzędu wojewódzkiego pod nazwą „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”.

W załatwieniu formalności pomoże nam wykonawca systemu

Zazwyczaj wykonawca systemu pomaga w załatwianiu wszystkich formalności. Dotyczy to tak spraw załatwianych w urzędach wojeódzkich, jak i tych prowadzonych w gminach, np. usług geodetów i nanoszenia systemu na mapy. Wykonawca dysponuje też niezbędnym doświadczeniem, które pozwala na udzielanie porad w zakresie przejścia wszelkich procedur formalnych, których wymaga uzyskanie refundacji. Na terenie naszego województwa do najbardziej znanych wykonawców systemów cieplnych i instalacji fotowoltaicznych należy Elektro-sanit – pod adresem https://elektro-sanit.pl/ zapoznać można się szczegółowo z kwestiami formalnymi i korzyściami z systemów pompowania ciepła.

Dlaczego warto starać się o refundację?

Refundacja pozwala na pokrycie całości kosztów inwestycji. Dotyczy to nie tylko samych urządzeń grzewczych, ale także ich montażu. Powietrzne i gruntowe systemy pompowania ciepła są przy tym niezwykle efektywne i pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności na kosztach ogrzewania budynku. Korzystne są zwłaszcza w przypadku tych inwestorów, którzy nie mają dostępu do gazu ziemnego, a jednocześnie potrzebują urządzeń w pełni bezobsługowych. Województwo warmińsko-mazurskie jest rzadko zaludnione, a sieć przesyłowa gazu ziemnego jest w nim stosunkowo rzadka: pompowanie ciepła jest więc optymalnym wyborem na terenach wiejskich. Sprawdzi się jednak dobrze w dużych miastach, takich jak Olsztyn – szczególnie efektywne kosztowo jest w dużych domach, w których zapewnia pełen komfort cieplny.

Kancelaria prawna – co możemy w niej załatwić? Firma budowlana z Łodzi – jaką wybrać?
Comments are closed.