You are here:

ZWRÓCENIE UWAGI BADANYCH

ZWRÓCENIE UWAGI BADANYCH
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

ZWRÓCENIE UWAGI BADANYCH

Zwrócenie się do osób badanych z prośbą o opisanie atrybutów (wyglądu zewnętrznego, kształtu, funkcji, poruszania się) wspólnych obiektom podpadającym pod różne nazwy kategorialne umożliwiło temu zespołowi wykazanie, że pewne poziomy abstrakcji trzypoziomo­wej taksonomii maksymalizują taką pożądaną jakość, jak bogactwo (liczba) atrybutów powszechnie przypisywanych większości egzemp­larzy kategorii. Rozważmy, na przykład, taksonomię przedmiotów, w której najwyższy czy nadrzędny poziom stanowią „meble”, na niższym, średnim poziomie znajdują się „krzesła”, a na najniższym rodzaje krzeseł. O ile ludzie wymieniają sporo atrybutów wspólnych krzesłom (np. siedzi się na nim, ma siedzenie, nogi, poręczeitd.), o tyle niewiele lub zgoła żadnych przysługujących meblom w ogóle. Dalej, dzielenie otoczenia przedmiotowego na jeszcze bardziej subtelne kategorie, takie jak „krzesło pokojowe”, „krzesło kuchenne”, „krzesło z jadalni” daje w rezultacie kategorie bogate (tj. mające wiele wspólnych atrybutów), ale niezbyt dobrze wzajemnie wyodrębnione. Na przykład i „krzesło kuchenne”, i „krzesło z jadalni” ma dużo cech charakterystycznych, lecz zbyt wiele z nich dotyczy egzemplarzy obydwu kategorii, tak że przedmioty należące do każdej z nich są w niedostatecznym stopniu wyróżnione i wyodrębnione. Rosch i jej współpracownicy wyciągnęli wniosek, że środkowy poziom trzysto­pniowej taksonomii przedmiotów jest poziomem optymalnym: na tym poziomie tworzy się szerokie, pojemne, ale nadal bogate kategorie.

Inne artykuły o szkole i nauce:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top