You are here:

Wadliwość rolnictwa tradycyjnego

Wadliwość rolnictwa tradycyjnego
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

rp_nauka93.jpgW długim okresie ujawniają się coraz bardziej negatywne skutki ekologiczne współczesnego rolnictwa: ograniczony płodozmian; rozszerzenie się powierzchni upraw oddziałujących najbardziej niekorzystnie na środowisko przyrodnicze, zbyt wysokie zużycie pestycydów; zbyt intensywne i jednostronne nawożenie mineralne; zbyt wysokie i niewłaściwe nawożenie organiczne (zwłaszcza gnojowicą); uprawa niezgodna z warunkami siedliskowymi; zanikanie tradycyjnych, sprawdzonych przez stulecia metod uprawy i chowu; intensyfikacja wykorzystania gleb marginalnych; niszczenie drobnych biotopów i żywopłotów, zadrzewień śródpolnych, miedz, itp.; powiększenie obszarów pól; niezgodne z warunkami siedliskowymi przekształcanie użytków zielonych na pola uprawne; jednostronne i zbyt intensywne wykorzystywanie użytków zielonych; zubożenie odmian roślin uprawnych i ras zwierząt zastępowanych przez coraz mniej liczne nowe odmiany i rasy; niezgodne z wymaganiami gatunkowymi formy chowu zwierząt użytkowych; niezdrowe systemy karmienia zwierząt użytkowych; jednostronna hodowla zwierząt jedynie z uwagi na określony efekt produkcyjny; nieekologiczna technika rolnicza. Podsumowując stwierdzić należy, że większość najważniejszych problemów, przed którymi stoi rolnictwo, ma swoje wspólne źródło w schemizowanej technologii uprzemysłowionego rolnictwa. Rolnictwo uprzemysłowione w jego współczesnej formie popierają głównie bogaci rolnicy, kontrolowane przez nich związki rolników, a także reprezentanci tego nurtu w polityce, nauce i doradztwie rolniczym. Także cały współczesny agrobiznes popiera uprzemysłowione formy rolnictwa.

………
– opieka nad seniorami polanica zdrój
– kategorie sep g1 g2 g3
– szkolenia na suwnice dla operatorów i konserwatorów
– grupowe kursy niemieckiego krotoszyn
– szkolenie na podnośnik nożycowy
– szkolenie sep z egzaminem
– kurs detektywistyczny poznań
– licytacje komornicze Kalisz
– strefy klimatyczne PN-EN 12831:2006
– gabloty korkowe Paraga Centrum

Inne artykuły o szkole i nauce:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top