You are here:

SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE

SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)

SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE

Badanie polegało na samodzielnym przygotowaniu przez każdego studenta pięcio-, dziesięciominutowego wystąpienia na dowolny temat, z wykorzysta­niem dowolnego środka medialnego pod warunkiem, że będzie to: diaskop, epi­skop, projektoskop, magnetofon lub tablica magnetyczna. Obostrzenia takie spowodowane były wyposażeniem sali dydaktycznej. Student przedstawiał wy­stąpienie, które było nagrywane na kasetę wideo i po prelekcji natychmiast od­twarzane. Po odtworzeniu student, i jego kpledzy dyskutowali na temat popraw­ności wystąpienia zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym. Zwracano uwagę na postawę prelegenta, jego zachowanie oraz na to, co i jak wypowiada. Z pewną taką nieśmiałością, kryjącą niezadowolenie, studenci przyjmowali wiadomość o zajęciach z pomocą kamery wideo. Gdy dowiadywali się. że po­winni przygotować wystąpienie z dowolną pomocą dydaktyczną – ich niezado­wolenie było widoczne. Pytani o czas przygotowania wystąpienia grali chojra- ków, twierdząc, że przygotowywali się od 3 do 60 minut, jednakże „przyciśnięci do muru” zeznawali, że był to okres około jednego dnia lub nawet więcej. Tylko 7% przyznało się, że wcale się nie przygotowywało, co było zresztą widać, i kolejne 7% określiło, że wystąpienie powstało z ich wiedzy ogólnej. Ponad połowa badanych (57%) nie miała żadnych trudności w trakcie przygotowywa­nia wystąpienia, dla 15% problemem był wybór tematu, po 7% wymieniło: se­lekcję informacji potrzebną do prezentacji wystąpienia, brak skupienia nad te­matem, zbyt mało czasu (minimum – tydzień!) oraz stres, strach i nerwowość.

http://plejor.pl/

Inne artykuły o szkole i nauce:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top