You are here:

Problematyka rolnictwa

Problematyka rolnictwa
1 vote, 2.00 avg. rating (58% score)

edukacja (25)Problematyka rolnictwa, a zwłaszcza jego przyszły kształt w naszym kraju, wywołuje ożywione dyskusje naukowe i polityczne. Pojawia się często problem jego ?upodobnienia” do rolnictwa krajów Europy Zachodniej, co wcale nie jest takie proste, gdyż możemy w tych krajach mówić o trzech możliwych i faktycznych tendencjach: rolnictwie uprzemysłowionym (zwanym też ?konwencjonalnym”), rolnictwie typu high-tech-agricutture, czy wreszcie rolnictwie integrowanym i ekologicznym.Jedną z wizji rolnictwa jest kontynuowanie dotychczasowej formuły rolnictwa uprzemysłowionego. Zakłada się przy tym, że chemiczne i techniczne środki produkcji uległyby dalszemu udoskonaleniu, a sukcesy hodowlane doprowadziłyby do dalszego wzrostu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przy utrzymaniu się dotychczasowych trendów rozwojowych dominowałoby nadal gospodarstwo rodzinne), czerpiące swoje dochody z rolnictwa. W określonych warunkach ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych mogłyby się utrzymać także gospodarstwa dwuzawodowe. Społeczne skutki rozwoju takiego rolnictwa wiązałyby się ze spadkiem liczby gospodarstw rolnych, a także znacznym zmniejszeniem liczby zatrudnionych w rolnictwie. Nastąpiłoby również spotęgowanie dotychczasowych negatywnych skutków ekologicznych.

Inne artykuły o szkole i nauce:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top