You are here:

NATURA KATEGORII

NATURA KATEGORII
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

NATURA KATEGORII

W pozostałej części pracy przedstawiamy kilka przykładów po­wszechnych taksonomii osób i analizujemy: (1) cechy kategorii osób z różnych poziomów inkluzji czy abstrakcji oraz (2) zasady iden­tyfikowania prototypowych egzemplarzy kategorii osób. Mamy na­dzieję, że wysiłki te równocześnie pozwolą poznać podobieństwa i różnice między spostrzeganiem przedmiotów a spostrzeganiem osób oraz rzucą pewne światło na zagadnienie natury różnych rodzajów jednostek pojęciowych używanych powszechnie do interpretowania zachowania społecznego i osobowości człowieka.Taksonomia to sposób podziału spostrzeganego świata (ludzi, zdarzeń, przedmiotów) na klasy równoważności zróżnicowane pod względem pojemności czy zakresu kategorialnego. Określony człowiek lub przedmiot może być sklasyfikowany na różnych poziomach abstrakcji czy inkluzji. Tak więc jakiś zbiór osób można zaliczyć do takiej bardzo ogólnej kategorii, jak „ludzie niezrównoważeni emoc­jonalnie”, do jednej lub kilku węższych kategorii w rodzaju „neurotycy” versus „obłąkani przestępcy” lub do wielu bardzo specyficznych kategorii.Kategorie osób z różnych poziomów taksonomii mogą przejawiać specyficzne cechy, które decydują o szcze­gólnej przydatności tych kategorii do określonych celów. Na przykład specyficzne jednostki podrzędne służące charakteryzowaniu ludzi byłyby bardzo użyteczne przy szczegółowych analizach zachowania i przewidywaniu konkretnych zachowań w ściśle określonych sytuac­jach.

Inne artykuły o szkole i nauce:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top