You are here:

Monitoring zintegrowany

Monitoring zintegrowany
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Monitoring zintegrowany

Monitoring zintegrowany realizowany będzie we Wzorcowych Systemach Ekologicznych (WSE), dla których podstawą wyznaczania jest zlewnia wód powierzchniowych z uwzględnieniem ruchu wód podziemnych. W pierwszym etapie monitoring realizowany jest w oparciu o terenowe stacje bazowe, zlokalizowane w rejonach mało skażonych, rolniczo – leśnych, możliwie reprezentatywnych dla poszczególnych obszarów Polski, w drugim zaś planuje się powołanie stacji w rejonach od silnie uprzemysłowionych do najbardziej pierwotnych, np. torfowiskowych. Docelowo stacje monitoringu zintegrowanego posiadać ma każdy park narodowy. Znajdują się one także oczywiście poza obszarami parków. Kompleksowej analizie środowiska, prowadzonej we WSE, służy opracowanie szczegółowej dokumentacji przyrodniczej zlewni, co umożliwi w konsekwencji precyzyjne określanie zachodzących w środowisku zmian.

Inne artykuły o szkole i nauce:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top