You are here:

Monitoring przyrody żywej

Monitoring przyrody żywej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Monitoring przyrody żywej

Monitoring przyrody żywej prowadzony jest w trzech podstawowych zakresach: ^monitoring gatunków, wśród których wyróżnia się:

gatunki ginące, zagrożone i rzadkie, których rejestr, oparty na czerwonych listach i księgach, prowadzi Instytut Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie wg zasad międzynarodowych,

zwierzęta łowne, których monitoring prowadzą koła łowieckie,

gatunki inwazyjne i szkodliwe (realizacja monitoringu przewidziana w późniejszym etapie).

monitoring biocenoz i systemów ekologicznych, których monitoring będzie powiązany z monitoringiem zintegrowanym (patrz dalej); wybrane dane o ekosystemach chronionych posiada Wojewódzki Konserwator Przyrody; ta część monitoringu dotyczy przede wszystkim siedlisk rzadkich i zagrożonych działalnością antropogeniczną
monitoring lasów, którego podstawowym elementem jest system stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO), służący kontroli stanu zdrowotnego lasu; w ramach współpracy z siecią monitoringu zintegrowanego zorganizowano cztery powierzchnie badawcze, różniące się znacznie zarówno składem gatunkowym, jak i stopniem skażenia (Szklarska Poręba, Katowice, Kozienice, Suwałki).

Inne artykuły o szkole i nauce:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top