You are here:

BARDZIEJ OGÓLNE KATEGORIE

BARDZIEJ OGÓLNE KATEGORIE
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

BARDZIEJ OGÓLNE KATEGORIE

Z kolei bardziej ogólne, szersze kategorie osób lepiej nadawałyby się do wychwytywania bogatej konfiguracji cech ludzkich, zarówno ujmującej to, co istotne dla charakteru danej osoby, jak pozwalającej odróżnić ją od innych ogólnych typów ludzi.W przedstawionych tu badaniach usiłowaliśmy ustalić, jakie zyski i straty mogą się wiązać z podziałem otoczenia społecznego na kategorie poszczególnych poziomów inkluzji. Badanie tego zagad­nienia wymaga zgromadzenia opisów egzemplarzy różnych kategorii osób oraz oszacowania bogactwa, ostrości i dystynktywności wyob­rażeń powszechnie wiązanych z każdą etykietą kategorialną. Czy etykieta „osoba niezrównoważona emocjonalnie” oznacza i wywołuje równie żywe i bogate wyobrażenie, jak mniej ogólny termin „his­teryk”? Czy obraz typowego gwałciciela jest bardziej szczegółowy i konkretny niż wyobrażenie typowego obłąkanego przestępcy? Poznanie zastosowań i ograniczeń kategorii osób różnego poziomu abstracji może również pomóc rozjaśnić nienowy, zawikłany problem wyboru najbardziej odpowiednich jednostek analizy społecznego zachowania. Podobnie jak „naiwni obserwatorzy”, również wy­szkoleni klinicyści i diagnostycy osobowości muszą oceniać użytecz­ność określonych terminów społecznych używanych do kategoryzacji ludzi. W tej pracy szliśmy za pionierskimi badaniami Rosch i jej kolegów (1976).

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top